[Γρήγορη Συμβουλή] Πώς να δημιουργήσετε και να επαναφέρετε το Nandroid Backup για Rooted Android Phones

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να backup ενός τηλεφώνου Android, αλλά αν με ρωτούσατε για τον καλύτερο τρόπο για μια ριζωμένη συσκευή Android, χωρίς άλλες σκέψεις θα πρότεινα το backup Nandroid.
Το αντίγραφο ασφαλείας Nandroid δεν είναι όπως άλλα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούν διαφορετικά αρχεία αντιγράφων ασφαλείας για ξεχωριστές ρυθμίσεις. Δημιουργεί μια κατοπτρική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της ROM σας σε ένα αρχείο εικόνας που περιλαμβάνει τα πάντα και όταν το επαναφέρετε, κάθε μικροσκοπική λεπτομέρεια (όπως εγγραφές κλήσεων και widgets) θα αποκατασταθεί στο τηλέφωνό σας.

Σημείωση: ο η συσκευή πρέπει να έχει ρίζες και πρέπει να έχει εγκατασταθεί προσαρμοσμένη αποκατάσταση για να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας Nandroid.Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Nandroid

Βήμα 1: Εκκινήστε τη λειτουργία αποκατάστασης και μετά την επαναφορά της ανάκτησης ClockworkMod, ανοίξτε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά από τη λίστα επιλογών που παρέχονται στο κύριο μενού.Βήμα 2: Πάλι επιλέξτε αντίγραφο ασφαλείας από το υπομενού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Nandroid για να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Βήμα 3: Η ανάκτηση υπολογίζει στη συνέχεια τον ελεύθερο διαθέσιμο χώρο στη συσκευή σας και ξεκινά τη διαδικασία εάν υπάρχει επαρκής χώρος.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο ανάλογα με το μέγεθος του ROM σας. Αφού δημιουργηθεί με επιτυχία το αντίγραφο ασφαλείας, θα επιστρέψετε στην αρχική οθόνη CWM.

Επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Nandroid

Όταν θέλετε να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας Nandroid, απλά επιλέξτε την επιλογή αποκατάστασης από το υπομενού Nandroid στην ανάκτηση. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα αντίγραφα ασφαλείας Nandroid αποθηκευμένα στη συσκευή σας, το τηλέφωνο θα σας προειδοποιήσει σχετικά με τα πολλά υπάρχοντα αρχεία εικόνας και μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για επαναφορά.

Αυτό είναι όλο, backup Nandroid είναι ένας από τους πιο ευκολότερους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που μπορεί κανείς να πάρει για μια ριζωμένη συσκευή Android. Πάντα θυμηθείτε να πάρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας Nandroid προτού σκεφτείτε να κάνετε κάποιες σημαντικές αλλαγές στο Android σας.